Reisevilkår

Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i VIRKE og Forbrukerombudet (FO).

Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakkereiser av 25.8.1995, § 2-1, med senere endringer.Vilkårene er utformet i.h.t. Lov om Pakkereiser ("Pakkereiseloven") og Barne- og Familiedepartementets forskrifter til loven, ("Forskriftene") og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene. Videre er vilkårene justert i.h.t. EUs forordning om flypassasjerers rettigheter.
Vilkårene regulerer forholdet mellom reisearrangør og forbruker.
REISEbazaar har til enhver tid stilt den nødvendige garanti som pliktig etter Norsk lov og er medlem av VIRKE og Reisegarantifondet. For en full oversikt over våre vilkår -
klikk her

    Go To Top